Jaarlijkse archieven: 2014Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is er binnen Liberaal Bloemendaal gesproken over onze interne organisatie. Door het groeien van onze fractie en door de aanwas van het aantal actieve leden binnen de partij is er eerder dit jaar besproken om binnen de partij/fractie geen dubbelfuncties te willen handhaven. Leo Barendregt  heeft naar […]

Erik Rood gekozen als nieuwe partijvoorzitterGeacht college U hebt met de gemeentesecretaris onlangs een ontslagregeling afgesproken en deze heeft u niet openbaar gemaakt. Voor zover nodig is dit een bezwaarschrift tegen dat besluit  tot het niet openbaar maken daarvan. Het gaat in deze niet om een ‘gewone’ ambtenaar maar om de gemeentesecretaris die gezien zijn […]

Vragen naar aanleiding van ontslag regeling Gemeentesecretaris

Liberaal Bloemendaal
  Wellicht heeft u kennisgenomen van het feit dat mevrouw Roos bericht heeft dat zij per 6 mei j.l. uit de fractie van Liberaal Bloemendaal is gestapt. Zij geeft als reden aan dat er sprake zou zijn van het ontbreken van vertrouwen in haar functioneren als raadslid van de zijde van […]

Wijziging fractie Liberaal Bloemendaal
Geacht College Deze nieuwe zendmast staat op een stukje grond van de gemeente aan de kop van de Zeeweg, waar ook ‘strandafval’ kan worden gestort. Gelet op de soort van antennes lijkt het geen mast voor mobiele telefoons. Zie hieronder de andere mast (wel voor mobiel telefoons) die wel is […]

Vragen over Zendmast aan de kop van de zeeweg