Maandelijkse archieven: oktober 2014


Geacht college U hebt met de gemeentesecretaris onlangs een ontslagregeling afgesproken en deze heeft u niet openbaar gemaakt. Voor zover nodig is dit een bezwaarschrift tegen dat besluitĀ  tot het niet openbaar maken daarvan. Het gaat in deze niet om een ‘gewone’ ambtenaar maar om de gemeentesecretaris die gezien zijn […]

Vragen naar aanleiding van ontslag regeling Gemeentesecretaris