Maandelijkse archieven: februari 2016” Namens alle 22 bezwaarmakers uit de Lonbar Petrilaan e.o. dank ik u hartelijk voor het feit dat u onze “noodkreet” heeft opgepikt en vragen heeft gesteld aan het college van B&W. Het lijkt inderdaad verstandig dat het college van B&W zich nu reeds bezint over de vraag of de […]

Dank