Jaarlijkse archieven: 2017Hierbij onze integrale tekst ten aanzien van de begroting van 2018; Opmerking vooraf: Onze fractie is verheugd over het feit dat wij weer een nieuwe vaste Burgemeester hebben. Ook zijn wij positief over de verbetering in de samenwerking het afgelopen jaar met de Coalitiepartijen. Een ding t.a.v. het verleden en […]

Begroting van gemiste kansenWie neemt deze taak van mij over? Helaas heb ik mijn werkzaamheden als fractieondersteuner moeten stoppen. Dit vanwege fysieke beperkingen, waardoor notuleren van vergaderingen te zwaar is geworden. Hierdoor wordt de achterban  minder op de hoogte gehouden van de zaken die er spelen en besproken worden in de fractie. Dus, […]

fractieondersteuning


Betr: Agendapunt nr 17 “Moties vreemd aan de orde van de dag” Motie HvB, PvdA, CDA – opleggen bouwstop  Bijduinhof Op de thans voorliggende motie wil de fractie van Liberaal Bloemendaal (met uitzondering van haar fractievoorzitter) als volgt reageren. In de laatste vergadering van de commissie Grond is er maar liefst […]

Raadsvergadering dd 02 november 2017Open brief Geachte wethouder, beste Richard Kruiswijk, Gisteren (9 Mei) heb ik de commissievergadering Grond via het internet gevolgd. Ik reageer ten aanzien van de discussie over het bouwen van sociale woningen of wederom het afkopen daarvan in Bloemendaal. Vooral de door jou gedane uitspraak, dat sociale woningbouw met name […]

Open Brief Lenie Stegmeijer-de Roos