De “vernieuwde” Coalitie


Liberaal Bloemendaal is verbaasd, dat het oorspronkelijk College zichzelf handhaaft,
zeker gezien haar recente woorden dat zij elkaar in de eerste periode niet goed begrepen.

Een gemiste kans dat oude coalitiepartijen niet de moed hebben om echt een verandering
ten goede in het bestuur van de gemeente Bloemendaal teweeg te brengen.

Deze gang van zaken doet totaal geen recht aan hetgeen alle partijen hebben uitgesproken bij het
aantreden van dhr Schneiders om, zoals eerder hier gezegd, met schone lei te beginnen.

Liberaal Bloemendaal vindt dit heel jammer, niet in de laatste plaats voor de inwoners van Bloemendaal.’