Erik Rood gekozen als nieuwe partijvoorzitter


Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is er binnen Liberaal Bloemendaal gesproken over onze interne organisatie.
Door het groeien van onze fractie en door de aanwas van het aantal actieve leden binnen de partij is er eerder dit jaar besproken om binnen de partij/fractie geen dubbelfuncties te willen handhaven.
Leo Barendregt  heeft naar aanleiding daarvan aangegeven zijn functie als voorzitter ter beschikking te stellen en daarbij is namens het bestuur het voorstel gedaan om Erik Rood als nieuwe voorzitter te benoemen. In de algemene ledenvergadering van 5 november jl. is deze voordracht met algemene stemmen aangenomen.

erik