fractieondersteuning


Wie neemt deze taak van mij over?
Helaas heb ik mijn werkzaamheden als fractieondersteuner moeten stoppen. Dit vanwege fysieke beperkingen, waardoor notuleren van vergaderingen te zwaar is geworden. Hierdoor wordt de achterban  minder op de hoogte gehouden van de zaken die er spelen en besproken worden in de fractie.
Dus, wie wil deze werkzaamheden van mij overnemen? Ik heb het jaren met veel plezier gedaan.

Lenie Stegmeijer