Gijs de Jong (Bloemendaal)


‘Gated community’ Park Brederode

Liberaal Bloemendaal staat voor vrij ondernemerschap. Een andere belangrijke waarde van onze partij is de zorg voor ons cultureel erfgoed. Het streven naar een evenwicht tussen deze twee, van nature nog wel eens conflicterende, waarden vormt voor Liberaal Bloemendaal een van de kernpunten van haar politieke visie. De ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat het bestuur van Bloemendaal niet altijd even gelukkig geweest is in het bewaken van de balans tussen de belangen van ondernemers enerzijds en het belang van het in stand houden van het cultureel erfgoed in onze gemeente anderzijds. Een sprekend voorbeeld van het in dit opzicht te kort schieten van het gemeentebestuur betreft het hoofdgebouw van het voormalige Provinciaal Ziekenhuis, kortweg het Carré. Aan het onderhoud van dit Rijksmonumentale gebouw uit 1848, dat al 15 jaar eigendom is van de grootste projectontwikkelaar van Nederland, BAM, is in al die jaren geen cent besteed. Bovendien heeft de projectontwikkelaar tot op heden, kennelijk met goedvinden dan wel instemming van het college van B&W, de ruimte gekregen om het herstel en restauratie van het unieke monument voor zich uit te schuiven. Gevolg hiervan is dat het gebouw nu in een zodanig belabberde toestand verkeert dat het, zonder ingrijpen van de overheid, binnen afzienbare tijd niet meer van de ondergang te redden valt. Misschien doelde de wethouder daar wel op toen hij begin 2010 in een interview in het Haarlems Dagblad een vergelijking maakte tussen de ontwikkelingen op Meer en Berg en de Elfstedentocht en zei: “Het is allebei een zaak van lange adem. Maar we zijn er bijna.” Liberaal Bloemendaal zal alles in het werk stellen om te bereiken dat het Carré wel van de ondergang wordt gered. Daar kunt u mij op aanspreken.

Liberaal Bloemendaal waakt over uw cultureel erfgoed!