Christine van Rijckevorsel (Bloemendaal)


Zo´n 24 jaar geleden ben ik samen met mijn gezin in dit fantastische dorp Bloemendaal komen wonen en woon hier sindsdien zeer tot mijn plezier!

Dit deel van Kennemerland, ten westen van Haarlem, is bij mij favoriet  omdat je zo in de Kennemerduinen bent en aan de zee. De foto is dan ook in die duinen genomen. Voor kinderen is het hier een walhalla, zij kunnen hier in de beste omstandigheden opgroeien, zoals qua ruimte en rust. Het vele groen in deze gemeente vind ik van groot belang, met name ook voor de jeugd.

Als maatschappelijk werker heb ik hier jaren op verschillende scholen in het speciaal onderwijs gewerkt en weet dus hoe belangrijk omgeving is voor jongeren en ouderen. De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in hulp aan kinderen en ouders tijdens scheiding en daarna: wat is de invloed van scheiding op het kind. Dit werk deed ik de laatste jaren als zzper o.a. voor de opvoedpoli in Haarlem.

Ondanks die bijzondere kwaliteit van dit Kennemerland, gaat het helaas niet altijd zoals ik denk dat het zou moeten gaan. Een voorbeeld: waar het absoluut niet nodig was werden voortijdig, tegen de wens van de bewoners in, alle (vaak oude) 200 bomen op het terrein van het voormalig Militair hospitaal gekapt. Sindsdien is het daar een droeve aanblik.

Geregeld lijkt het erop dat de gemeenteraad er niet is voor de inwoners. Een frappant voorbeeld daarvan is recent de besluitvorming tot de herbouw van een nieuw gemeentehuis.

Liberaal Bloemendaal heeft heel goed van de meeste inwoners begrepen dat die er niet op staan te wachten om in deze tijd van bezuiniging voor te veel geld een helemaal nieuw gemeentehuis neer te gaan zetten, vooral ook omdat er prima alternatieven zijn! Om iets te noemen: het mooie financiële plaatje dat de gemeente schetst, nl. dat gebouwen in Bennebroek en bij de Brouwerskolk door verkoop de gemeente een flink bedrag zullen gaan opleveren, is bijzonder naïef in deze tijd: a. worden deze gebouwen wel verkocht? En b. voor welk bedrag zal dit zijn?

Meerdere malen hebben veel inwoners om een referendum gevraagd maar de coalitie ( VVD, D66 en het grootste deel van het CDA) wil niet naar de wens van de meeste inwoners luisteren en drukte dit prestigeproject erdoor. Wanneer ik dan hoor dat de gemeente moet bezuinigen,en als ik denk hoe het zal gaan in 2015, wanneer de transitie jeugdzorg een feit zal zijn, hou ik helemaal mijn hart vast.

Liberaal Bloemendaal wil echt naar de inwoners luisteren en daarnaar handelen. Stemt u op ons?