Fred Wehrmeijer (Bloemendaal)


Fred Wehrmeijer, 66 jaar, getrouwd met Marjan, drie volwassen en getrouwde kinderen, vorig jaar verblijd met eerste kleinkind. Wij wonen nu ruim 30 jaar met veel plezier in de dorpskern Bloemendaal en genieten nog dagelijks van de fantastisch mooie omgeving, waaronder onze volkstuin op het prachtige Buytentwist complex in Overveen. Achtergrond bedrijfseconoom, voormalig registeraccountant, gepensioneerd manager toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. 
Actief geweest in het verenigingsleven (hockeyclub, zeilvereniging, Lions). Twee jaar ervaring als duo-commissielid voor Liberaal Bloemendaal en voorzitter van de auditcommissie van de gemeenteraad. Nu nog actief als commissaris bij twee woningcorporaties en bij de club van gepensioneerden van DNB. Waarom Liberaal Bloemendaal? Liberaal Bloemendaal staat als onafhankelijke lokale partij voor de belangen van de bewoners van Bloemendaal. Bewoners hebben het recht op een open en transparant bestuur, waarbij zij weten wat, maar nog belangrijker waarom er bijdragen voor de gemeentelijke uitgaven van de burgers gevraagd worden. Liberaal Bloemendaal staat voor behoud en bescherming van het unieke karakter van de vijf dorpskernen en de mooie landelijke omgeving.