Guus Braam (Bennebroek)


Mijn naam is Guus Braam, leeftijd 68 jaar, gehuwd en gedurende de laatste 5 jaren politiek betrokken bij Liberaal Bloemendaal. Wij wonen al bijna 45 jaar in de gemeente Bennebroek, thans gemeente Bloemendaal, woonkern Bennebroek. Ik voel mij betrokken bij het welzijn in deze gemeente en ben daarom lid van deze partij geworden en als duo-commissielid gedurende het afgelopen jaar in de gemeenteraad. Waar wij onder andere voor staan in de woonkern Bennebroek. Invulling van het voormalige gemeentehuis Bennebroek, wat moet het worden? Niet verplaatsen van het oorlogsmonument naar de overzijde van het water in van Lieroppark. Behoud van het landelijke karakter van het In Geest-terrein, dus zo min mogelijke bebouwing daar. Geen jachthaven in Bennebroek. Geen weg door het bos. Rechtvaardig en eerlijk gemeentelijk beleid. Kritisch kijken naar de ontwikkeling van het kloosterterrein. Luisteren naar wat er leeft bij de inwoners. Behoud van het gemeenteloket in Bennebroek.