Pim van Zalingen (Bloemendaal)


Pim van Zalingen, getrouwd en drie kinderen. Woonachtig in de gemeente sinds 1968. Zelfstandig ondernemer, aannemersbedrijf.
Hockey en voetbal als sport en lid van de Historische Vereniging Haerlem. Een lokale politieke partij is noodzakelijk in een gemeenteraad tussen alle landelijke georiënteerde partijen.
In Bloemendaal wordt soms nog steeds regentesk bestuurd wat niet meer past in deze tijd. De mening en kennis van zaken van de burger moet eerder geraadpleegd worden en veel meer worden gewaardeerd. Hiermee zal minder budget aan externen noodzakelijk blijken.
De sport en het bewegingsonderwijs van de scholen worden in Bloemendaal onvoldoende gesteund.
Omliggende Gemeenten doen veel meer en daardoor raken we steeds meer achter. De toegezegde gymlokalen ( de Josephschool en de Hartelustschool) zijn er nog steeds niet!
De sportverenigingen zullen veel meer geholpen dienen te worden met kwaliteitsverbetering voor de accommodatie en jeugdbegeleiding.
Alles in goed overleg met omwonenden.
De Gemeente dient hierin een betere rol te gaan spelen en niet meer afwachten. Het debacle gemeentehuis (paleis) is vers in het Bloemendaalse geheugen en dient nooit meer zo te mogen gebeuren.
Liberaal Bloemendaal is een onafhankelijke partij die veel voor de burger kan betekenen.

Een Liberaal Bloemendaal-stem is UW-STEM

Pim van Zalingen