Open Brief Lenie Stegmeijer-de Roos


Open brief

Geachte wethouder, beste Richard Kruiswijk,

Gisteren (9 Mei) heb ik de commissievergadering Grond via het internet gevolgd.

Ik reageer ten aanzien van de discussie over het bouwen van sociale woningen of wederom het afkopen daarvan in Bloemendaal. Vooral de door jou gedane uitspraak, dat sociale woningbouw met name is voor mensen die in de bijstand beland zijn. Die opmerking is onjuist , in ieder geval slaat hij ook voor een groot deel de plank volledig mis! Met die opmerking misken jij de werkelijkheid.

En dan laat ik jouw uitermate denigrerende opmerkingen over mensen die – vaak buiten hun schuld om- afhankelijk zijn of zijn geworden van een sociale huurwoning, maar even buiten beschouwing.

En dan wilde jij voor het maken van die opmerkingen niet eens jouw excuses daarvoor aanbieden. Jij zal zelf maar eens in zo’n situatie belanden, dan piep jij echt wel anders.

En dat allemaal door een Groen Linkse wethouder. Verbijsterend. Een wethouder die overigens er voor elke inwoner zou moeten zijn. Daar heb jij gisteravond bepaalt geen blijk van gegeven.

Als alleenstaande actieve inwoner zoek ik al jaren naar een passende woning in Bloemendaal, het aanbod is echter tot nu toe 0.

Het college moet zich meer gaan realiseren dat zij hun eigen inwoners in de steek laat, door alsmaar dure huizen te laten bouwen voor nieuwe inwoners en de sociale woningbouw af te laten kopen, daarmee worden er vele woningzoekenden uit Bloemendaal in de steek gelaten!

Kijk eerst eens goed naar de lokale behoefte! Verzorgingshuizen sluiten, waar kunnen ouderen dan gaan wonen. Niet iedere oudere is kapitaalkrachtig, zelfs niet in Bloemendaal.

Wanneer er een goed aanbod is voor ouderen, dan komen er ook weer huizen vrij voor gezinnen. Bovendien moeten ouderen in hun oude omgeving kunnen blijven wonen, om een beroep te kunnen doen op hun sociale netwerk.

Ik ben in het bezit van een eigen woning, maar doorstromen naar een koopappartement in mijn eigen omgeving is financieel niet haalbaar. Daarom sta ik, al meer dan 6 jaar ingeschreven als woningzoekende. Ik ben al 27 jaar weduwe met een laag pensioen en val helaas ook in de doelgroep voor sociale woningbouw.

Kopen in deze omgeving is voor mij geen optie, daar krijg ik geen hypotheek meer voor. Helaas zijn er ook geen betaalbare koopappartementen voor ouderen en starters in Bloemendaal.

Ik vind het dus heel erg teleurstellend dat je zo’n negatief beeld schetst van de woningzoekende in de sociale woningensector. Ik heb mij daarbij ook zeer over verbaasd dat een Groen Linkse wethouder zover afglijdt van zijn – blijkbaar vroegere –  idealen.

Overigens merk ik ook op dat het belangrijk is en blijft dat jongeren- zonder een groot vermogen – hier ook een kans krijgen op een woning.

Dit moest mij van het hart.

Een kopie van deze brief stuur ik ook aan de fractievoorzitters en als ingezonden brief naar het Haarlems Dagblad.

Met vriendelijke groet,

Lenie Stegmeijer