Vragen naar aanleiding van ontslag regeling Gemeentesecretaris


Geacht college
U hebt met de gemeentesecretaris onlangs een ontslagregeling afgesproken en deze heeft u niet openbaar gemaakt. Voor zover nodig is dit een bezwaarschrift tegen dat besluit  tot het niet openbaar maken daarvan. Het gaat in deze niet om een ‘gewone’ ambtenaar maar om de gemeentesecretaris die gezien zijn aanspreektitel, directeur, een bepaalde status heeft gekregen of aangemeten heeft gekregen. Teneinde elke commotie over dit soort regelingen te voorkomen verzoek ik u deze regeling met de gemeente secretaris door toezending op korte termijn naar – in ieder geval – onze fractie openbaar te maken met in acht neming van de uitspraak van de Raad van State van 1 oktober jl ( ECLI:NL:RVS:2014:3559).
Met vriendelijke groet
Leonard Heukels
Fractie voorzitter Liberaal Bloemendaal