Vragen over paardenpoepoverlast na een jaar nog steeds niet beantwoord


Geacht College
Zo’n jaar geleden stelden wij vragen over de paardenpoepproblematiek tussen Vogelenzang en Aerdenhout. Op die vragen heeft de wethouder toen de Raad toegezegd daar op terug te komen in de periode september – oktober 2013. Daarna hebben we hierover niets meer van College of wethouder vernomen. 
Kunt u ons berichten wanneer wij hierover een plan, van het College om een einde te maken aan deze overlast, voor de Raad en Commissie tegemoet kunnen zien?