Vragen over Zendmast aan de kop van de zeeweg


Geacht College Deze nieuwe zendmast staat op een stukje grond van de gemeente aan de kop van de Zeeweg, waar ook ‘strandafval’ kan worden gestort. Gelet op de soort van antennes lijkt het geen mast voor mobiele telefoons. Zie hieronder de andere mast (wel voor mobiel telefoons) die wel is verkleed als ‘boom’. Wij herinneren ons dat de Raad zich enige jaren geleden heeft uitgesproken dat als er een zendmast bij moest komen, dat de Raad daarvan op de hoogte werd gebracht als die mast in gevoelig gebied geplaatst zou gaan worden, maar bovendien dat die mast zou moeten “passen” in zijn omgeving. Daar is in dit geval o.i. in het geheel geen sprake van. Wij hebben daarom de navolgende technische vragen: Waar voor is deze nieuwe mast geplaatst, wie heeft daar een omgevingsvergunning voor gevraagd en wanneer is die aanvraag binnen gekomen, en wanneer is deze aanvraag ( voorzover die er geweest is) in de Commissie behandeld? Waarom is deze mast daar geplaatst en/ of niet aangepast in zijn omgeving? Waarom wordt / is er afgeweken van het eerder ( hierboven) genoemde beleid? Met vriendelijke groet Leonard Heukels Fractie voorzitter Liberaal Bloemendaal