Walter Dubach geïnstalleerd als duo commissielid


Vorige week dinsdagavond 27 mei is Walter Dubach geïnstalleerd als duocommissielid van de gemeenteraad. 
Vanwege het feit dat onze fractie van vier naar drie zetels is gegaan, omdat een raadslid van onze fractie uit de fractie is gestapt, kan zo’n drie mans fractie zich laten bijstaan door een duocommissielid.
Walter Dubach neemt zitting in de Commissie Samenleving. Daar komen onder andere zaken aan de orde die met de vernieuwde WMO te maken hebben en die het welzijn van de inwoners betreffen. Dat is ook wel het terrein waarin Walter werkzaam is geweest. Hij ziet er naar uit om de ‘samenleving’ en het ‘samen leven’ van alle inwoners te verbeteren

.walter_08122013_400