Wijziging fractie Liberaal Bloemendaal


 
Wellicht heeft u kennisgenomen van het feit dat mevrouw Roos bericht heeft dat zij per 6 mei j.l. uit de fractie van Liberaal Bloemendaal is gestapt. Zij geeft als reden aan dat er sprake zou zijn van het ontbreken van vertrouwen in haar functioneren als raadslid van de zijde van de fractievoorzitter van Liberaal Bloemendaal.

Het bestuur heeft de behoefte aan te geven dat, na recent door de fractie in aanwezigheid van bestuursleden gevoerde gesprekken met mevr. Roos, zij zich niet kan vinden in de bewering van mevr. Roos.   
In de door mevr. Roos bedoelde gesprekken, noch in andere fractie vergaderingen, is op geen enkele wijze  van de zijde van onze fractie of haar voorzitter noch van het bestuur een eventueel gebrek aan vertrouwen  ter sprake geweest noch heeft – het al of niet aanwezige gebrek  aan – vertrouwen daar enige rol in gespeeld.

In het bewuste gesprek is, zoals gebruikelijk is in een relatief ‘jonge ‘ fractie (bij de laatste verkiezingen van 1 naar 4 leden)   
wel in het algemeen het functioneren van een ieder binnen de politiek besproken. Functioneren in de gemeenteraad en het politiek bedrijven is bijvoorbeeld anders dan actievoeren op straat.

Het bestuur distantieert zich derhalve geheel van de beweringen van mevr Roos en staat volledig achter de handelswijze van haar fractievoorzitter en de leden van de fractie.

Ten slotte betreuren wij het dat mevr Roos zich niet heeft gehouden aan haar eigen – dringende – verzoek aan de fractie om mededelingen van beide partijen omtrent haar vertrek zo neutraal mogelijk en zonder emotie(s) te houden.

Namens bestuur Liberaal Bloemendaal  
L. Barendregt 
Voorzitter