Leden admin


Bennebroek
Geacht College Gisteravond zijn wij, de heer Barendregt en ondergetekende,  aanwezig geweest bij de behandeling van de bezwaarschriften door de commissie van beroep en bezwaar tegen uw besluit om vergunning te verlenen voor de bouw van een aantal appartementen aan de Hartenlustlaan te Bloemendaal. Buiten het feit dat de communicatie  […]

Grote zorgen bij bewoners in de omgeving van Chapeau.
Liberaal Bloemendaal is verbaasd, dat het oorspronkelijk College zichzelf handhaaft, zeker gezien haar recente woorden dat zij elkaar in de eerste periode niet goed begrepen. Een gemiste kans dat oude coalitiepartijen niet de moed hebben om echt een verandering ten goede in het bestuur van de gemeente Bloemendaal teweeg te […]

De “vernieuwde” Coalitie


Bloemendaal gemeentehuis
Naar aanleiding van recente gebeurtenissen in de gemeenteraad De fractie van Liberaal Bloemendaal betreurt de recente ontwikkeling waarbij in deze tijd van crisis er geen eenheid in de coalitie blijkt te bestaan. Liberaal Bloemendaal wil graag een bijdrage leveren om uit de huidige politieke impasse te komen en steunt het […]

recente gebeurtenissen in de gemeenteraadBeste mede fractie voorzitters Naar aanleiding van de concept motie aan de Raad over opvang van vluchtelingen (waarin wij deze problematiek ook naar Raad en bevolking wilden trekken), de berichten in de media en de begrijpelijke reacties van velen (binnen en buiten Bloemendaal) in de afgelopen dagen op de problematiek […]

Naar aanleiding van de concept motie aan de Raad over ...

Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is er binnen Liberaal Bloemendaal gesproken over onze interne organisatie. Door het groeien van onze fractie en door de aanwas van het aantal actieve leden binnen de partij is er eerder dit jaar besproken om binnen de partij/fractie geen dubbelfuncties te willen handhaven. Leo Barendregt  heeft naar […]

Erik Rood gekozen als nieuwe partijvoorzitterGeacht college U hebt met de gemeentesecretaris onlangs een ontslagregeling afgesproken en deze heeft u niet openbaar gemaakt. Voor zover nodig is dit een bezwaarschrift tegen dat besluit  tot het niet openbaar maken daarvan. Het gaat in deze niet om een ‘gewone’ ambtenaar maar om de gemeentesecretaris die gezien zijn […]

Vragen naar aanleiding van ontslag regeling Gemeentesecretaris