Erik Rood (Aerdenhout) – Voorzitter


Mijn naam is Erik Rood en samen met mijn gezin ben ik 15 jaar geleden in onze mooie gemeente komen wonen. Gedurende 25 jaar heb ik veel over de wereld gereisd om bij financiële instellingen de rapportages in orde te brengen. Nu laat ik het reizen meer over aan mijn teams en ben ik meer thuis waardoor ik kan helpen in en om onze gemeente. Mijn inziens is onze gemeente grotendeels ‘af’ (noemt u maar eens een gemeente waar u liever in wilt wonen?) en daarmee zou ik een focus binnen de gemeente willen krijgen waarbij er niet veranderd wordt om het veranderen. Wij zijn de klant van de gemeente en ik zie bij een hoop projecten het nut en de noodzaak niet. Bij alle projecten die ik heb uitgevoerd was er geen enkele waarbij ik niet voor onvoorziene uitgaven ben komen te staan en ben er ook zeker van dat alle projecten een ruime voorziening nodig hebben voor dit soort kosten. Nu de gemeente is gestart is met de bouw van het gemeentehuis denk ik dat we alle aandacht moeten richten op het beperken van risico’s en kosten door er een nauwgezette controle op te houden. Risico’s kunnen beter beheerst worden door ze bekend te maken, zeker bij de belanghebbenden. U bent een van die belanghebbenden, alle kosten worden direct of indirect (minder andere faciliteiten) door u betaald. 
Daarvoor is Liberaal Bloemendaal in de gemeenteraad hard nodig.