Is dit nu de basishouding van het college van B&W om, zo liefst mogelijk, weinig tot geen informatie te verstrekken?Of is het de arrogantie van deze wethouder.O ja, de fractievoorzitter van het CDA, Dhr Burger, zou nog even informeren naar de aard van de cursus.Maar nee hoor, hij gaat niet […]

Liberaal Bloemendaal zet door over dure cursus wethouder


Benieuwd of dhr. Burger van het CDA dit via een formele technische vraag aan zijn wethouder gaat doen of bij een informeel gezellig partij onderonsje? Duidelijk is dat deze wethouder niet gediend is van democratische controle en transparantie. Tot op heden nog geen uitnodiging mogen ontvangen om de aanvraag van […]

Ook CDA wil helderheid over cursus eigen wethouder


26 Januari 2021 Tijdens het Presidium, de regie-vergadering voorafgaande aan een raadsvergadering, bleek dat de burgemeester alle openstaande integriteitsmeldingen zou laten liggen om te laten beoordelen door de toekomstige onafhankelijke integriteitscommissie. Dit gaf aanleiding tot enige discussie bij het vaststellen van de agenda hoe deze sollicitatiecommissie zal worden ingesteld. De […]

Verslagen Raadsvergadering
Bloemendaal gemeentehuis
LB had als uitgangspunt willen nemen:  laten we beginnen en eindigen met iets goeds. Wij hebben het jaar minutieus door geplozen. Helaas konden we niets vinden om mee te beginnen, anders dan mooie woorden zonder inhoud en beschamende besluiten. Het college, de burgemeester en de meerderheid van de raad zijn […]

Begrotingsspeech 2021