Leonard Heukels (Overveen) – Fractievoorzitter


Mijn naam is Leonard Heukels, ik ben getrouwd met Arlette en woon vanaf 1985 in deze prachtige groene gemeente. In het dagelijks leven ben ik advocaat te Haarlem en daarnaast sedert 1998 lid van de gemeenteraad van Bloemendaal voor Liberaal Bloemendaal en ook nog lid van de Raad van Toezicht van een gezondheidinstelling in Zandvoort. Met Wim van Luyken heb ik destijds Liberaal Bloemendaal opgericht, dit vanwege het feit dat de manier van besturen van deze gemeente door het college en de gemeenteraad anders moest. Het college en de gemeenteraad moeten niet meer op de eerste plaats staan, maar de inwoners moeten centraal staan. Dat is het kernpunt waarom wij Liberaal Bloemendaal hebben opgericht.

De gemeente en het college moeten derhalve de belangen en de zorg van de bewoners dienen. Daar staan wij voor. Bovendien moeten het college en de gemeente open en eerlijk zijn voor en naar haar inwoners. De vertegenwoordigers in de raad behoren volksvertegenwoordigers te zijn die de belangen van haar inwoners daadwerkelijk ter harte nemen. Dat is helaas niet altijd het geval geweest, ook daarom is Liberaal Bloemendaal opgericht.

Bij Liberaal Bloemendaal kunt u als inwoner op ons rekenen. U kunt ons aan onze toezegging daarover houden.

Door te stemmen op Liberaal Bloemendaal geeft u aan dat de gemeente voor u is en naar uw woord, idee, zorg moet luisteren. Zoals bij alle raadsperioden tot op heden waarbij Liberaal Bloemendaal in de raad heeft gezeten, komen wij die toezegging ook na. Dat geldt voor elk onderwerp, of het nu het referendum over het gemeentehuis is, de weg bezuiden Bennebroek en Vogelenzang, of de steeds maar hoger wordende OZB. Dat geldt ook het gebrek aan ondersteuning voor de jeugd en de sport.

Als u op ons stemt, stemmen wij ons op u af.