Verslagen Raadsvergadering


26 Januari 2021

Tijdens het Presidium, de regie-vergadering voorafgaande aan een raadsvergadering, bleek dat de burgemeester alle openstaande integriteitsmeldingen zou laten liggen om te laten beoordelen door de toekomstige onafhankelijke integriteitscommissie.

Dit gaf aanleiding tot enige discussie bij het vaststellen van de agenda hoe deze sollicitatiecommissie zal worden ingesteld.

De burgemeester zal nu 4 raadsleden benoemen, 2 uit de oppositie en 2 uit de coalitie, om onder zijn leiding te komen tot een voordracht voor de leden van de onafhankelijke integriteitscommissie.

Het College is voornemens om een gemeenschappelijke regeling aan te gaan met omliggende gemeenten om te komen tot een participatiebedrijf voor mensen die niet meer kunnen worden doorgeleid naar Paswerk.

In deze gemeenschappelijke regeling wordt Bloemendaal 4% deelgenoot.

Naar aanleiding van onze vragen, waarom inkoop van deze diensten niet beter zou zijn werd geen inhoudelijk antwoord gegeven.

Bloemendaal gaat nu deelgenoot worden van een regeling waarin Haarlem alles voor het zeggen heeft, waarbij er geen adequate democratische controle meer mogelijk is en waarbij onze gemeente ook verantwoordelijk wordt voor mogelijke financiële risico’s.

Liberaal Bloemendaal heeft  daarom tegen dit voorstel gestemd, welk voorstel overigens wel is aangenomen.

Onze moties:

Liberaal Bloemendaal heeft 4 moties ingebracht.

  • Hondenpoepzakjes handhaven: is helaas verworpen, omdat deze bezuiniging al was opgenomen in de Kadernota 2020.

Wij zullen bij de komende Kadernota wellicht opnieuw pleitten voor

het herinvoeren daarvan.

  • Geen lege treinen door Overveen; is verworpen omdat de Wethouder

Wijkhuizen aangaf de motie al te zullen respecteren en mee te nemen naar het regio-overleg. Mooie woorden maar nog geen resultaat in zicht.

  • Handhaven van Papieren Groenafvalkalender: is doorgeschoven naar de volgende commissievergadering in februari.
  • Publicatie Vastgestelde Collegebesluiten: de Burgemeester heeft toe-

gezegd de huidige manier van publiceren te handhaven totdat de nieuwe manier van publiceren naar volle tevredenheid werkt.

Onze motie is aangehouden tot de volgende maand.

De fractie van Liberaal Bloemendaal is niet ontevreden met de uitkomsten van onze moties.

Daarnaast was de vergadering precies afgelopen binnen de gestelde eindtijd van 23.30

De vergadering verliep in redelijk goede harmonie waarbij er zal worden gestreefd om dit nog beter met elkaar vorm te geven.

Onze fractievoorzitter, Leonard Heukels, zal tezamen met de fractievoorzitter van het CDA, dhr. Andre Burger, gesprekken gaan voeren om te bezien of  de vergadercultuur in Bloemendaal verbeterd kan worden.

Indien u deze vergadering terug wil horen, dan kunt u dat doen via de website van de gemeente Bloemendaal

Tijdens het Presidium, de regie-vergadering voorafgaande aan een raadsvergadering, bleek dat de burgemeester alle openstaande integriteitsmeldingen zou laten liggen voor de toekomstige onafhankelijke integriteitscommissie.

Dit gaf aanleiding tot enige discussie bij het vaststellen van de agenda hoe deze sollicitatiecommissie zou worden voorgedragen.

De burgemeester zal nu 4 raadsleden benoemen, 2 uit de oppositie en 2 uit de coalitie, om onder zijn leiding te komen tot een voordracht voor de leden van de onafhankelijke integriteitscommissie.

Het College is voornemens om een gemeenschappelijke regeling aan te gaan met omliggende gemeenten om te komen tot een participatiebedrijf voor mensen die niet meer kunnen worden doorgeleid naar Paswerk.

In deze gemeenschappelijke regeling wordt Bloemendaal 4% deelgenoot.

Naar aanleiding van onze vragen, waarom inkoop van deze diensten niet beter zou zijn werd geen inhoudelijk antwoord gegeven.

Bloemendaal gaat nu deelgenoot worden van een regeling waarin Haarlem alles voor het zeggen heeft, waarbij er geen adequate democratische controle meer mogelijk is en waarbij onze gemeente ook verantwoordelijk wordt voor mogelijke financiële risico’s.

Liberaal Bloemendaal heeft  daarom tegen dit voorstel gestemd wat overigens wel is aangenomen.

Onze moties:

Liberaal Bloemendaal heeft 4 moties ingebracht.

  • Hondenpoepzakjes handhaven is helaas verworpen, omdat deze bezuiniging als was opgenomen in de Kadernota 2020.

Wij zullen bij de komende Kadernota wellicht opnieuw pleitten voor

het herinvoeren middels een amendement.

  • Geen lege treinen door Overveen is verworpen omdat de Wethouder

Wijkhuizen aangaf de motie al te zullen respecteren en mee te nemen naar het regio-overleg.

  • Papieren Groenafvalkalender is doorgeschoven naar de volgende

cyclus commissievergaderingen in februari om uitvoerig te worden besproken.

  • Publicatie Vastgestelde Collegebesluiten, de Burgemeester heeft toe-

gezegd de huidige manier van publiceren te handhaven totdat de nieuwe manier van publiceren naar volle tevredenheid werkt.

Onze motie is aangehouden tot de volgende maand.

De fractie van Liberaal Bloemendaal is niet ontevreden met de uitkomsten van onze moties.

Daarnaast was de vergadering precies afgelopen binnen de gestelde eindtijd van 23.30

De vergadering verliep in redelijk goede harmonie waarbij er zal worden gestreefd om dit nog beter met elkaar vorm te geven.

Onze fractievoorzitter, Leonard Heukels, zal tezamen met de fractievoorzitter van het CDA, dhr. Burger, voorstellen maken ter verbetering van de vergadercultuur in Bloemendaal.