Categorie BloemendaalBeste mede fractie voorzitters Naar aanleiding van de concept motie aan de Raad over opvang van vluchtelingen (waarin wij deze problematiek ook naar Raad en bevolking wilden trekken), de berichten in de media en de begrijpelijke reacties van velen (binnen en buiten Bloemendaal) in de afgelopen dagen op de problematiek […]

Naar aanleiding van de concept motie aan de Raad over ...Geacht College Deze nieuwe zendmast staat op een stukje grond van de gemeente aan de kop van de Zeeweg, waar ook ‘strandafval’ kan worden gestort. Gelet op de soort van antennes lijkt het geen mast voor mobiele telefoons. Zie hieronder de andere mast (wel voor mobiel telefoons) die wel is […]

Vragen over Zendmast aan de kop van de zeeweg