Bloemendaal gemeentehuis
Enkele notities van de fractie van LB terzake het besluit voor een nieuw college, met citaten uit het opiniestuk van de heer T. Schermerhorn: 1. De enige dissonant in dit enthousiaste nieuwe gezelschap is vooralsnog wat LB betreft, de heer Heijink. Hij had in ieder geval niet moeten terugkeren in […]

Enkele notities van de fractie van LB terzake het besluit ...


Dit is het moment om uw gemeentevertegenwoordiging zelf te spreken; Op 10 Maart zijn we in; Bennebroek 10.00 tot 11.30 uur winkelgebied Vogelenzang 11.30 – 12.30 uur winkelgebied Overveen 13.00 tot 14.30 uur winkelgebied Bloemendaal 15.00 tot 16.30 uur winkelgebied En we zullen het volgende weekend (van 17 maart) ook weer op lokatie zijn

Liberaal Bloemendaal op lokatieAmendement Reinwaterpark Van: Liberaal Bloemendaal Raadsvergadering: 8 maart 2018 Raadsvoorstel: Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig plan Reinwaterpark Corsanummer Raadsvoorstel: 2018000795 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.- De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 8 maart 2018: Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel 01 Raadsvoorstel VO SP Reinwaterpark 2018000795.pdf; Overwegende dat: – de gemeente […]

Amendement Reinwaterpark 8 Maart


Dank D66 voor het terechte compliment dat LB consistent is en blijft en de inwoners al die jaren  op de eerste plaats heeft en houdt. Ook buiten de verkiezingen om!  Eerlijk gezegd dat kan niet van elke partij gezegd worden.

Naar aanleiding van Twitter  Beoordeel partijen niet naar wat ze u nu, via verkiezingsbeloftes,  voorhouden. Kijk wat zij de afgelopen vier jaar – voor u – betekend hebben. Ook tussen de verkiezingen behartigt LB uw belangen. LB blijft daarin  consistent! Zie verderop de uitwerking van de kernpunten onze website of neem contact op […]

Verkiezingen 2018
Hierbij onze integrale tekst ten aanzien van de begroting van 2018; Opmerking vooraf: Onze fractie is verheugd over het feit dat wij weer een nieuwe vaste Burgemeester hebben. Ook zijn wij positief over de verbetering in de samenwerking het afgelopen jaar met de Coalitiepartijen. Een ding t.a.v. het verleden en […]

Begroting van gemiste kansen


Wie neemt deze taak van mij over? Helaas heb ik mijn werkzaamheden als fractieondersteuner moeten stoppen. Dit vanwege fysieke beperkingen, waardoor notuleren van vergaderingen te zwaar is geworden. Hierdoor wordt de achterban  minder op de hoogte gehouden van de zaken die er spelen en besproken worden in de fractie. Dus, […]

fractieondersteuningBetr: Agendapunt nr 17 “Moties vreemd aan de orde van de dag” Motie HvB, PvdA, CDA – opleggen bouwstop  Bijduinhof Op de thans voorliggende motie wil de fractie van Liberaal Bloemendaal (met uitzondering van haar fractievoorzitter) als volgt reageren. In de laatste vergadering van de commissie Grond is er maar liefst […]

Raadsvergadering dd 02 november 2017


Open brief Geachte wethouder, beste Richard Kruiswijk, Gisteren (9 Mei) heb ik de commissievergadering Grond via het internet gevolgd. Ik reageer ten aanzien van de discussie over het bouwen van sociale woningen of wederom het afkopen daarvan in Bloemendaal. Vooral de door jou gedane uitspraak, dat sociale woningbouw met name […]

Open Brief Lenie Stegmeijer-de Roos