Bloemendaal te gretig…


Al eerder heeft het Haarlems Dagblad hier al aandacht aan besteed. Nu ook het vakblad ”Binnenlands bestuur”. Duidelijk is dat bezwaar maken vooralsnog lonend is geweest. Liberaal Bloemendaal heeft al jaren telkenmale aangegeven dat de heffingen op riool en vuil veel te hoog zijn. We zijn wel benieuwd of er nog hoger beroep wordt aangetekend tegen deze beslissing van de rechtbank. Langzamerhand zal de VVD wethouder Heijink hier nu wel eens inhoudelijk op moeten gaan reageren naar de gemeenteraad toe wat Liberaal Bloemendaal betreft.