Update Oldenhove


 Een korte update van de stand van zaken.

Helaas heeft de meerderheid in de afgelopen Raad(D66, GrL, PvdA, CDA en ZB) voor een huurovereenkomst over Oldenhove gestemd, daar waar dit project een financieel bodemloze put lijkt te gaan worden op kosten van de inwoners. Natuurlijk moet de gemeente statushouders opvangen, maar dan wel met een goed plan en dat is er nog steeds niet. 

De gemeente ontving een dreigbrief van het COA waarin zij aangaf dat zij mogelijk met de eigenaar van Oldenhove ging overleggen om 180 asielzoekers daar onder te brengen.

Los van het punt dat dat niet kan en dat gebouw eerst enorm verbouwd moet worden, vinden wij, de fractie van Liberaal Bloemendaal, de uitleg die in de Raad door die partijen werd gesuggereerd om dat vooral (opvang asielzoekers) niet te willen en maar een blanco huurovereenkomst(alle kosten en risico’s van en voor het gebouw en omgeving voor de gemeente en dus voor haar inwoners) met de eigenaar aan te gaan, rieken naar discriminatie. Zijn asielzoekers ineens een gevaar omdat er in een asiel zoekers centrum met een paar asielzoekers problemen zijn geweest? Zijn die mensen ineens veel slechter dan andere mensen? Wij vinden die impliciete suggestie verbijsterend. De gemeente heeft in het verleden vaker asielzoekers opgevangen en dat ging prima. Eenieder mag en kan mensen nooit over een kam scheren en dus ook asielzoekers niet, dat is onze visie. 

Deze partijen in de Raad zijn dus gezwicht voor – naar onze mening – angst. En angst is altijd een slechte raadgever. Of die partijen in werkelijkheid een ander doel hadden/ hebben, is voor ons alleen maar gissen. En dat doen wij niet.

In het Coalitie akkoord staat duidelijk wat die partijen er toen, 2 weken voor die Raad,  van het aangaan van een huurovereenkomst over Oldenhove vonden en wilden Zij waren toen van mening, kort gezegd, dat de gemeente gezien alle stukken die huurovereenkomst zo niet mocht en kon aangaan. Ook ZB was in die periode voorafgaand aan die Raad het daar mee nadrukkelijk eens, maar in die Raad ineens – en dat vonden wij opvallend- koos ZB voor het standpunt van D66, Grl, PvdA en het CDA om desondanks toch die overeenkomst aan te gaan en stemde gelijk met haar beoogde coalitie partners. Voor de motivatie en de opmerkingen en vragen van ZB richting LB adviseren wij u dat af te luisteren via de gemeentelijke website.

Iets anders: de commotie over de integriteit van sommige raadsleden. Daar is al veel onterechts van de zijde van de gemeente over gezegd en geschreven en gelukkig kregen wij van het HD de mogelijkheid om via maximaal 200 woorden een weerwoord te geven en daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. Helaas konden wij de gemaakte opname van het hoor-gesprek hierin niet mee nemen, want dan wordt alles duidelijk. Opvallend is ook dat die Commissie alle stukken geheim verklaard heeft, waarom? Mogen inwoners ons verweer niet zien of lezen? Mogen inwoners niet weten hoe dit allemaal tot stand is gekomen? Mogen de inwoners niet weten of begrijpen waarom ons verweer buiten elk stuk is gebleven?

Daarom is de cartoon van het HD van vandaag, onderstaand, zo briljant. In die pot van integriteit wordt volgens die cartoon alleen list en bedrog gedaan en blijft de waarheid daarnaast en onaangeroerd. Die cartoon geeft naar ons idee precies de waarheid weer!

Overigens in de afgelopen Raadsvergadering hebben wij, deels tezamen met HVB, een aantal moties en amendementen ingediend op basis van het nieuwe coalitie akkoord. Zo bijv ook over Blekersveld! Opvallend daarbij was dat D66 ineens niet mee stemde ondanks haar standpunt in het coalitie akkoord! Maar ook over de bibliotheek, waar de VVD tegen stemde. Wij gaan er voor om het nieuwe college, indien zij zich baseert op het nieuwe coalitie akkoord, positief en toch ook weer kritisch namens en voor de inwoners te volgen.

We maken ons wel grote zorgen over het uitgaven beleid vanuit het verleden en de wensen van die coalitiepartijen, inclusief Oldenhove. De inwoners moeten daarvoor de tol betalen en dat wordt weleens in de plan- en besluitvorming gemakshalve vergeten!

Wij gaan het zien en meemaken.

De fractie van Liberaal Bloemendaal