Categorie LB

Liberaal BloemendaalDit is het moment om uw gemeentevertegenwoordiging zelf te spreken; Op 10 Maart zijn we in; Bennebroek 10.00 tot 11.30 uur winkelgebied Vogelenzang 11.30 – 12.30 uur winkelgebied Overveen 13.00 tot 14.30 uur winkelgebied Bloemendaal 15.00 tot 16.30 uur winkelgebied En we zullen het volgende weekend (van 17 maart) ook weer op lokatie zijn

Liberaal Bloemendaal op lokatieAmendement Reinwaterpark Van: Liberaal Bloemendaal Raadsvergadering: 8 maart 2018 Raadsvoorstel: Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig plan Reinwaterpark Corsanummer Raadsvoorstel: 2018000795 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.- De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 8 maart 2018: Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel 01 Raadsvoorstel VO SP Reinwaterpark 2018000795.pdf; Overwegende dat: – de gemeente […]

Amendement Reinwaterpark 8 Maart


Dank D66 voor het terechte compliment dat LB consistent is en blijft en de inwoners al die jaren  op de eerste plaats heeft en houdt. Ook buiten de verkiezingen om!  Eerlijk gezegd dat kan niet van elke partij gezegd worden.

Naar aanleiding van Twitter  Beoordeel partijen niet naar wat ze u nu, via verkiezingsbeloftes,  voorhouden. Kijk wat zij de afgelopen vier jaar – voor u – betekend hebben. Ook tussen de verkiezingen behartigt LB uw belangen. LB blijft daarin  consistent! Zie verderop de uitwerking van de kernpunten onze website of neem contact op […]

Verkiezingen 2018


Hierbij onze integrale tekst ten aanzien van de begroting van 2018; Opmerking vooraf: Onze fractie is verheugd over het feit dat wij weer een nieuwe vaste Burgemeester hebben. Ook zijn wij positief over de verbetering in de samenwerking het afgelopen jaar met de Coalitiepartijen. Een ding t.a.v. het verleden en […]

Begroting van gemiste kansenWie neemt deze taak van mij over? Helaas heb ik mijn werkzaamheden als fractieondersteuner moeten stoppen. Dit vanwege fysieke beperkingen, waardoor notuleren van vergaderingen te zwaar is geworden. Hierdoor wordt de achterban  minder op de hoogte gehouden van de zaken die er spelen en besproken worden in de fractie. Dus, […]

fractieondersteuning


Betr: Agendapunt nr 17 “Moties vreemd aan de orde van de dag” Motie HvB, PvdA, CDA – opleggen bouwstop  Bijduinhof Op de thans voorliggende motie wil de fractie van Liberaal Bloemendaal (met uitzondering van haar fractievoorzitter) als volgt reageren. In de laatste vergadering van de commissie Grond is er maar liefst […]

Raadsvergadering dd 02 november 2017Open brief Geachte wethouder, beste Richard Kruiswijk, Gisteren (9 Mei) heb ik de commissievergadering Grond via het internet gevolgd. Ik reageer ten aanzien van de discussie over het bouwen van sociale woningen of wederom het afkopen daarvan in Bloemendaal. Vooral de door jou gedane uitspraak, dat sociale woningbouw met name […]

Open Brief Lenie Stegmeijer-de Roos


Bennebroek
Geacht College Gisteravond zijn wij, de heer Barendregt en ondergetekende,  aanwezig geweest bij de behandeling van de bezwaarschriften door de commissie van beroep en bezwaar tegen uw besluit om vergunning te verlenen voor de bouw van een aantal appartementen aan de Hartenlustlaan te Bloemendaal. Buiten het feit dat de communicatie  […]

Grote zorgen bij bewoners in de omgeving van Chapeau.