Leden Valentijn Trossèl

26 Januari 2021 Tijdens het Presidium, de regie-vergadering voorafgaande aan een raadsvergadering, bleek dat de burgemeester alle openstaande integriteitsmeldingen zou laten liggen om te laten beoordelen door de toekomstige onafhankelijke integriteitscommissie. Dit gaf aanleiding tot enige discussie bij het vaststellen van de agenda hoe deze sollicitatiecommissie zal worden ingesteld. De […]

Verslagen Raadsvergadering
Bloemendaal gemeentehuis
LB had als uitgangspunt willen nemen:  laten we beginnen en eindigen met iets goeds. Wij hebben het jaar minutieus door geplozen. Helaas konden we niets vinden om mee te beginnen, anders dan mooie woorden zonder inhoud en beschamende besluiten. Het college, de burgemeester en de meerderheid van de raad zijn […]

Begrotingsspeech 2021


Beoordeel partijen niet naar wat ze u nu, via verkiezingsbeloftes,  voorhouden. Kijk wat zij de afgelopen vier jaar – voor u – betekend hebben. Ook tussen de verkiezingen behartigt LB uw belangen. LB blijft daarin  consistent! Zie verderop de uitwerking van de kernpunten onze website of neem contact op per […]

Programma verkiezingen 2018- 2022