Begrotingsspeech 2021


LB had als uitgangspunt willen nemen:  laten we beginnen en eindigen met iets goeds. Wij hebben het jaar minutieus door geplozen. Helaas konden we niets vinden om mee te beginnen, anders dan mooie woorden zonder inhoud en beschamende besluiten.

Het college, de burgemeester en de meerderheid van de raad zijn hard bezig de gemeente te ontbinden en bestuurlijk terug te brengen naar de periode van voor het algemeen kiesrecht.

We hebben onlangs zeer interessante college stukken met zeer pikante opmerkingen van wethouders en opmerkelijke instructies uit de periode van voor 1955 ingekeken: er is niets veranderd van voor 1880 tot heden! Regenten hadden we toen en nu nog steeds!

Herstel van vertrouwen in de lokale overheid, LB ziet dat dit in onze gemeente niet gebeurt.

Veel bewoners zijn terecht in opstand gekomen tegen handelingen van het college of de burgemeester. De meerderheid van de raad heeft dit helaas niet opgepakt en het college onterecht gedekt. We hebben het niet geteld, maar het gebeurde in 2019 en tot op heden in 2020 weer verschillende malen.

Lb wil dat de bewoners weer vertrouwen kunnen hebben in college en raad en verwacht daadwerkelijk goede voorstellen van het college om dat te gaan doen en niet de voorstellen die thans al voorliggen.

De gemeentelijke financiën.

Het college is weinig creatief en laat veel geld gewoon liggen.

Niet valt in te zien waarom bij strandfeesten geen evenementenretributie wordt geheven. De kosten voor de gemeenschap zijn groot en de winsten van die evenementen gaan naar de ondernemers die die feesten organiseren.

Een bijdrage aan de kosten voor de gemeenschap is heel redelijk. Nu hebben alleen de ondernemers de winsten en de kosten zijn voor de gemeenschap.

Andere gemeenten gingen reeds voor.

Niet valt in te zien waarom bij Amsterdam Beach op zomerse dagen ook geen Amsterdamse parkeertarieven passen. € 7,50 per uur.

Ook niet valt in te zien waarom het college in een overeenkomst met KPN heeft afgesproken om grond voor POP’s (Points of Presence), -dat is grond die KPN nodig heeft om kasten te plaatsen om een aan te leggen glasvezelkabelnetwerk te laten werken – voor € 1, u hoort het goed voor  € 1, heeft verkocht.

Zo’n glasvezelnetwerk is een Kip met Gouden eieren waar Private Equity voor in de rij staat. Eén keer investeren en 100 jaar opbrengsten.

Het college had natuurlijk een grondhuur met een geïndexeerde huurprijs kunnen en moeten afspreken en een concessieovereenkomst (nodig om de POPs in het netwerk te mogen gebruiken) moeten sluiten, waarbij de vergoeding afhankelijk is van de omzet die met het netwerk wordt behaald.

Overigens zal de prijs die de burger betaalt voor een netwerkaansluiting door de markt worden bepaald, namelijk door de vele aanbieders.

Bij elkaar makkelijk structureel miljoenen er bij. Maar dit college laat het glippen, zit te slapen en is niet creatief. En dat allemaal ten nadele van de portemonnee van de inwoners.

Noodzaak en wens van uitgaven

Alle nieuwe voorstellen moeten aan deze uitgangspunten  getoetst worden en dan blijkt dat  vele voorstellen slechts wensen zijn om nog meer geld van derden zonder noodzaak in deze onzekere tijd uit te gaan geven.  Dat mag niet.

Het IHP Onderwijs is in de vorige raadsperiode vlak voor de verkiezingen bewust aangehouden om te worden behandeld in de deze raad.

Het is samen met de WMO de hoogste structurele uitgave in Bloemendaal.

Het staat nog steeds niet op de agenda en de raad geeft daarmee het College in feite tot op heden Carte Blanche.

De in deze tijd noodzakelijke toepassing  van de normen wensen en noodzaak, worden niet door College en meerderheid raad toegepast. Men geeft maar andermans geld uit zonder te beoordelen of daar een noodzaak voor is!

De kosten van de gezondheidszorg,

LB heeft de indruk dat dit College alle grip heeft verloren op de controle en de budgettering. Waarom geen budgettering in plaats van open einden, de uitgaven zijn nu niet gelimiteerd. Het blijft een open eind.

Lasten van inwoners.

Als de leden van de raad daadwerkelijk de begrotingen en de jaarcijfers van de afgelopen vier jaar naast elkaar zouden neer leggen, dat doen ze niet – waarom zouden ze, dan hadden zij moeten constateren dat de totale lasten voor de inwoner, de inwoner met een huis van iets meer dan € 750.000 en een waterverbruik van 160 m³ in die paar jaar ongeveer 25% meer aan lasten betaalt.

Er is niemand in de gemeente die aangeslagen wordt voor waterverbruik van 160 kuub daar het forfaitaire aantal kuub op 250 ligt. Dus dat klopt al niet in de begroting !

Het rekensommetje is makkelijk te maken, want het college geeft zelf aan dat het voor 2018 een bedrag van 1233 was ( -pag 72, zie begroting 2019 ) en nu een bedrag van € 1503 euro ( -pag 117).  Dat is bijna € 300 meer op een bedrag van € 1233. Dat is bijna 25%.

LB vindt dat onacceptabel hoog, juist ook voor inwoners met lagere inkomens, die nu onder druk staan.

Maar de raad vindt een sluitende begroting prachtig, dat is ook niet zo moeilijk om te maken, ja dank je de koekoek, als je alle kosten en extra onnodige uitgaven laat dekken door gewoon de lasten van de inwoners te verhogen, wordt de begroting met genoeg verhogingen altijd sluitend.

Dat is geen kunst ,maar opzettelijke benadeling van de inwoners, als je zelf niet de tering naar de nering zet.

Nee dat doen we niet, we halen liever een paar ton extra uit het vermogen en zeggen dan bij de jaarrekening dat we een goed positief jaar hebben gedraaid. We vertellen daar natuurlijk niet bij dat ons vermogen met dat bedrag is verminderd, dat merken de inwoners pas weer later, op deze manier weten we dat goed te verbloemen.

Met andere woorden de begroting is misleidend en de meerderheid van de raad doet daar niets tegen. Pas vlak voor de verkiezingen worden er weer mooie beloftes gemaakt en direct na de verkiezingen gaan de lasten weer enorm omhoog. LB voorspelt het nu wederom.

Misbruik van Riool- en afvalstoffenheffing

Nu we het over lasten hebben, dan wijst LB op de niet wettelijke inkomstenbron voor het college. LB spreekt geen sprookjes maar citeert de recapitulatie van de begroting en niet de inleidende 109 pagina’s.

Steeds meer inwoners ontdekken dat dit niet klopt en in strijd is met de wet. Zij maken dan ook terecht bezwaar tegen de opgelegde aanslagen en de jurisprudentie volgend betekent dat, dat voor diegenen die bezwaar hebben gemaakt tegen die aanslagen, de aanslag wordt vernietigd. Zij hoeven dan niet te betalen voor dat jaar.

Al jaren misbruikt namelijk het college de afvalstoffen- en rioolheffing om in strijd met de wet veel extra geld binnen te halen.

Voor deze begroting is dat door het College geraamd op € 1,615.818, extra onwetmatig binnen geharkt geld en de Raad vindt dat goed.

Gelooft u ons niet, lees dan nog maar eens pagina 207 en 208 van de begroting door, waar de recapitulatie van de begroting staat.

Voor die twee taakvelden zijn de begrote baten 2021 in totaal € 7.730.629. De lasten zijn in totaal van deze twee taakvelden € 6.114.811.

Dit terwijl de baten wettelijk niet boven de lasten mogen uitsteken. Dit doet het college in strijd met de wet al jaren.

Als iemand daarover meer wil weten, dan verwijst LB bijv naar alle uitspraken van rechters, ook van de Hoge Raad, over schending van de opbrengst limiet en de vele uitspraken waarbij aanslagen vernietigd zijn! 

Misleiding en onkunde

De gymzaal in Bennebroek, waar asbest zou zijn en het pand volgens het College / de wethouder zonder meer afgebroken moest worden voor een volgend gebruik en die voor € 20.000 verkocht is en nu zonder dat die afgebroken is, geschikt is gemaakt voor een kleuterdagverblijf, wat een misleiding en kapitaalvernietiging.

En wat doet de burgemeester als hoeder van de integriteit daarbij: niets. Wat doet de raad in meerderheid:  niets en vindt het allemaal prima.

En dan praat LB nog niet eens over de wethouder die zo graag aan tafel wilde blijven zitten en totaal geen aandacht had voor het feit dat heel wat inwoners van Overveen een enorme trein overlast gaan krijgen. Ook daar doet de raad in meerderheid niets aan of tegen.

Het college heeft volledig Carte Blanche. De meerderheid spartelt een beetje, maar durft in werkelijkheid dit absolute onbehoorlijke gedrag en zwak bestuur niet aan te pakken.

En dan hebben we het nog niet eens over Blekersveld of WR 1 ( over misleiding en onkunde gesproken!) of andere schrijnende zaken en dan hebben we het nog niet eens over zaken die binnenkort gaan spelen die nu al duidelijk zijn.

Het is opvallend en knap hoe dit college en de meerderheid van de raad in staat zijn telkenmale, elk jaar, zoveel inwoners tegen zich – en terecht – in het harnas te jagen.

Nu kan het college en ook de burgemeester rustig achterover leunen, ze hebben tenslotte 16 van de 19 raadsleden achter zich, die wel af en toe een beetje blaten maar niet bijten en dus kunnen ze rustig verder gaan.

Ik begon met de mededeling dat er sprake is van ontbinding en geen verbinding waar de burgemeester telkenmale prat op gaat, maar het niet uitvoert en dat alles leidt tot een terugkeer naar de regenten periode.

Het bewijs ligt ruimschoots voor handen! Dit alles naast de blunderende wethouders die de belangen van de inwoners allang uit het oog hebben verloren.

Het gaat er natuurlijk om zaken die niet goed gaan, te herkennen en te erkennen en zien of je die kunt verbeteren. In dat kader kan het nuttig zijn om eens in de spiegel te kijken, of als het college en wij als raadsleden eens de beelden van de registratie van onze openbare vergaderingen eens terugkijken en dan denken wat zullen de bewoners er van vinden? Ik krijg dan vaak ‘kromme tenen’ en dat is bepaald niet alleen als ik mezelf ‘terug kijk’.

LB gaf aan met iets vriendelijks te willen eindigen. Dat doen we op deze manier.

Vooropgesteld: het riool werkt, de paspoorten kan je bestellen en afhalen, de bodes en balie zijn zeer behulpzaam en de bladeren worden weggehaald.

De Complimenten gaan ook naar inwoners!

De afgelopen  jaren zijn er vele inwoners enorm betrokken bij hun eigen omgeving. Bijvoorbeeld inwoners van Vogelenzang bij hun nieuwbouw, waar hun initiatief tot stand is gebracht, maar ook een compliment aan alle andere betrokken inwoners voor hun inzet bij en vooral tegen besluiten van het college, die uiteindelijk hebben geleid tot aanpassing van besluiten of de ogen van sommige raadsleden hebben geopend.

Die inzet zou niet noodzakelijk moeten zijn geweest, maar zijn zeker onze complimenten waard!

Dank voor uw aandacht.

De fractie LB

Martin van de bunt