Ook CDA wil helderheid over cursus eigen wethouder


Benieuwd of dhr. Burger van het CDA dit via een formele technische vraag aan zijn wethouder gaat doen of bij een informeel gezellig partij onderonsje? Duidelijk is dat deze wethouder niet gediend is van democratische controle en transparantie. Tot op heden nog geen uitnodiging mogen ontvangen om de aanvraag van de cursus in te zien, evenals de motivatie van het College van B&W om deze cursus grotendeels vanuit gemeentegeld te bekostigen. Als we als gemeenteraad niet paal en perk stellen aan het niet verstrekken van informatie wordt onze controlerende taak als raadslid helemaal uitgehold!