Politiek ’overvallen’ door komst statushouders in Oldenhove


Het college van B&W heeft een informatieplicht naar de gemeenteraad toe. In de laatste raadsvergadering van 11 november werd door de wethouder mevr. De Roy van Zuidewijn-Rive slechts summier een mededeling gedaan dat het College bezig was met onderhandelingen over het huisvesten van oa. statushouders in Oldenhove. Nu komt er een brief, veel te laat, naar de omwonenden. Wij als Liberaal Bloemendaal hebben ook zo een aantal kritische vragen en twijfels hoe het College totnutoe heeft gehandeld. In ieder geval niet open en transparant en zeker niet in de geest van een goede informatievoorziening. Kortom een hele valse start. Wij houden u op de hoogte!