Bennebroek
Geacht College Gisteravond zijn wij, de heer Barendregt en ondergetekende,  aanwezig geweest bij de behandeling van de bezwaarschriften door de commissie van beroep en bezwaar tegen uw besluit om vergunning te verlenen voor de bouw van een aantal appartementen aan de Hartenlustlaan te Bloemendaal. Buiten het feit dat de communicatie  […]

Grote zorgen bij bewoners in de omgeving van Chapeau.


In de raadsvergadering van oktober hebben wij afscheid genomen van duo-raadslid Walter Dubach. Hij stopt met zijn werkzaamheden voor Liberaal Bloemendaal, om meer tijd te kunnen besteden aan zijn eigen bedrijf. Wij wensen hem daar veel succes mee en bedanken voor zijn inzet voor Liberaal Bloemendaal. In dezelfde raadsvergadering is […]

Nieuw duo-raadslid voor Liberaal Bloemendaal
Bloemendaal gemeentehuis
Voorzitter, mijn naam is Leonard Heukels en ik spreek in namens de fractie Liberaal Bloemendaal. Als raadslid en dus als volksvertegenwoordiger wil ik hier het belang van onze inwoners in de dorpskernen Bennebroek en Vogelenzang onder uw aandacht brengen, omdat naar onze mening de wethouder uit Bloemendaal slechts spreekt namens het […]

 Inspreektekst LB bij de Provinciale StatenGeachte griffie   Na onderzoek in zowel het bestemmingsplan Overveen 2013 als de verleende vergunning zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit punt ( de verleende vergunning en de bezwaarprocedure)  op de agenda van de commissie moet komen.  We hadden al aangekondigd hierover vragen te stellen.   De reden […]

Vragen MBT bestemmingsplan Overveen 2013


” Namens alle 22 bezwaarmakers uit de Lonbar Petrilaan e.o. dank ik u hartelijk voor het feit dat u onze “noodkreet” heeft opgepikt en vragen heeft gesteld aan het college van B&W. Het lijkt inderdaad verstandig dat het college van B&W zich nu reeds bezint over de vraag of de […]

Dank
Bloemendaal gemeentehuis
Aanvullende vragen gesteld door Liberaal Bloemendaal: ” Geacht College, Bij het naluisteren van de “internet band” van de afgelopen Commissie Bestuur & Middelen  is ons gebleken dat het college een aantal essentiële vragen niet heeft beantwoord, zoals bijvoorbeeld ook de vragen van Groen Links. Aangezien wij het op prijs stellen dat […]

Vragen commissie B&M inzake StatushoudersLiberaal Bloemendaal is verbaasd, dat het oorspronkelijk College zichzelf handhaaft, zeker gezien haar recente woorden dat zij elkaar in de eerste periode niet goed begrepen. Een gemiste kans dat oude coalitiepartijen niet de moed hebben om echt een verandering ten goede in het bestuur van de gemeente Bloemendaal teweeg te […]

De “vernieuwde” Coalitie


Bloemendaal gemeentehuis
Naar aanleiding van recente gebeurtenissen in de gemeenteraad De fractie van Liberaal Bloemendaal betreurt de recente ontwikkeling waarbij in deze tijd van crisis er geen eenheid in de coalitie blijkt te bestaan. Liberaal Bloemendaal wil graag een bijdrage leveren om uit de huidige politieke impasse te komen en steunt het […]

recente gebeurtenissen in de gemeenteraad